Republiek

‘Op basis van het universeel beginsel van democratie en op basis van Artikel 3 van de grondwet (“alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar”) wijzen wij het erfelijk koningschap van de hand. Artikel 1 van de grondwet stelt fier dat “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen behandeld”. Toch kunnen wij met betrekking tot de monarchie niks anders concluderen dat hier sprake is van een Orwelliaanse gelijkheid waarin “sommige varkens meer gelijk zijn dan andere”. Wij accepteren geen ander staatshoofd dan een direct of indirecte gekozen vertegenwoordiger. NRG-ie verwerpt daarmee artikel 1 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden volgens welke “de Kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, Prinses van Oranje-Nassau en bij opvolging door hare wettige opvolgers” op basis van universele beginsel van gelijkheid en artikel 1 van de grondwet.’
(Het Republikeins manifest van het Nieuw Republikeins Genootschap)

De allereerste koning van Nederland was Lodewijk Napoleon, die van zijn broer Napoleon Bonaparte van 1806 tot 1810 de baas mocht spelen van wat zij Koningrijk Holland noemden. Ons huidige Koninkrijk der Nederlanden bestaat pas sinds 1815 toen de zoon van stadhouder Willem V als koning Willem I erkend werd. Daarmee maakte Nederland, in een tijd dat talloze andere monarchieën werden afgeschaft, een einde aan een eeuwenlange republikeinse traditie.

...

Beatrix betekent ’zij die gelukkig maakt’

[vorige pagina] [beginscherm] [oranjelinks] [maximalinks]